Persoonlijk Leiderschap

Doel

De deelnemer is zich na de workshop bewust van de kracht en de schaduwzijde van zijn eigen leiderschap. Hij kent zijn eigen drijfveren en belangrijkste reflexen en kan die lokaliseren in zijn lichaam en kan die in relatie zetten tot zijn leiderschap.

Persoonlijk Leiderschap

Persoonlijk Leiderschap is het proces van je toe-eigenen van de verantwoordelijkheid over àl je gedrag en emoties. Als er niets meer in jezelf en in anderen is waarvan je hoeft weg te lopen, kun je elke situatie aan. Persoonlijk Leiderschap is een innerlijke reis.

Wat gebeurt er als je geen leiding neemt bij het paard?

Tijdens de workshop ervaar je aan den lijve hoe het voelt om de leiding niet te kunnen of durven nemen of hem kwijt te raken. Wat gebeurt er dan met jou? Wat gebeurt er op fysiek, mentaal, emotioneel vlak? En herken je die gevoelens? Zou je iets willen veranderen?  In dat geval kun je oefenen met ander gedrag en zul je ervaren dat een verandering in jou ook een verandering bij de ander, in dit geval een paard, teweeg brengt.  Sta je niet in je eigen leiderschap, dan zal het paard zelf richting en tempo gaan bepalen, jouw grenzen op de proef stellen en zelf allerhande initiatieven gaan nemen. Jij mag volgen!

Paarden zijn in hun reacties 100% eerlijk en houden er geen dubbele agenda op na. Maar zie jij kans ander gedrag neer te zetten, dan zullen zij op dat nieuwe gedrag reageren. Ze leven sterk in het hier en nu. Voor ons een gelegenheid om met nieuw gedrag te oefenen. De metafoor naar werk of privésituaties is doorgaans zeer duidelijk. Paarden confronteren je met jezelf. Ze spiegelen je.

Welke thema’s spelen een rol?
Tijdens de workshop komen regelmatig één of meer van onderstaande thema’s voorbij:

  • grenzen aangeven
  • ruimte geven/ nemen
  • controleren op afstand
  • positie innemen
  • omgaan met weerstand en angst
  • direct en eenduidig communiceren