Samenwerken en Leiderschap

Doel

De deelnemer heeft inzicht in zijn eigen handelen. Hij weet hoe hij samenwerkt en communiceert binnen de context van het team. Hij heeft inzicht in de teamprestaties en kent zijn eigen sterke- en ontwikkelpunten en weet dat te formuleren voor de leden van de groep.

Het team kent na afloop de dynamieken die er spelen in de onderlinge samenwerking en weet dat ten dienste van het team in te zetten.

Tijdens teambuilding met paarden worden paarden ingezet om de groep inzicht te geven in de eerder genoemde onderwerpen.

Het team

Een kudde paarden biedt een fantastische metafoor voor ‘kuddes’ mensen, ofwel teams. Een paard is een kuddedier en is daarmee te vergelijken met de mens. Om te kunnen overleven is een paard afhankelijk van de kudde waarin hij leeft. Ieder paard heeft zijn eigen rol in de kudde en samenwerken om te overleven staat altijd centraal. Met zijn gedrag als reactie op de deelnemers, geeft een paard waardevolle inzichten in groepsrollen, leiderschap en teamwork.

Werken met je team en paarden

In deze actieve en verrassende teambuilding komen de vraagstukken die binnen het team spelen aan bod. De paarden fungeren hierbij als spiegel voor de individuele deelnemers. In het programma wordt een beroep gedaan op het inlevingsvermogen, de vindingrijkheid en de teamgeest. Hierbij wordt zowel een geestelijke als een lichamelijke inspanning van de deelnemers gevraagd. In een workshop van een dag ga je als team aan de slag met één of meerdere paarden. Ervaring met paarden is niet nodig. Er wordt geen paard gereden, maar uitsluitend vanaf de grond gewerkt.

 Welke thema’s spelen een rol?

Tijdens de workshop komen regelmatig één of meer van onderstaande thema’s voorbij:

  • Is de doelstelling van het team helder?
  • Hoe effectief is de communicatie binnen het team?
  • Wie is de formele/ informele leider binnen het team?
  • Hoe maak je gebruik van formele en informele leiding binnen het team?
  • Is de taakverdeling binnen het team goed geregeld?
  • Kunt u in onverwachte situaties blind op elkaar vertrouwen?
  • Is het team zich bewust van de groepsdynamiek en erkent het team de individuele rol en de rol van de ander?
  • Is er binnen het team ook ruimte om elkaar als mens te zien en niet alleen als werknemer?
  • Is er binnen het team ruimte om op elkaars ideeën in te spelen en ‘out of the box’ te denken?